Skip to content

SvVK norras styrelse 2023

ORDFÖRANDE

ORDFÖRANDE

Ulrica Ljungberg
Målarvägen 10 B, 955 31 Råneå
ordforande@norra.svvk.se

VICE ORDFÖRANDE

VICE ORDFÖRANDE

Anna Jönsson
Hovdsjö 170, 843 93 Bräcke
Tel 070-626 51 65

SEKRETERARE

SEKRETERARE

Ingela Näslund
Krånge 318, 881 94 Sollefteå
Tel 070-280 71 42
sekreterare@norra.svvk.se

LEDAMOT

LEDAMOT

Sandra Nilsson
Skravelsjö 432, 905 87 Umeå
Tel 073-025 02 21

LEDAMOT

LEDAMOT

Malin Gyllenäs Koivumaa
Stackvägen 65, 961 39 Boden
Tel 070-244 76 68

SUPPLEANT

SUPPLEANT

Susanne Häggbom
Västerås 151, 916 93 Bjurholm

SUPPLEANT

SUPPLEANT

Anna Ideryd, Överkalix

ADJUNGERAD KASSÖR
Marianne’s Rit-Konsult
Björkom 130, 861 93 Ljustorp

VALBEREDNING
Mia Jonsson, sammankallande
Ingrid Mo Thoresson
Jan-Olov Holmqvist

REVISORER
Conny Croneryd och Jörgen Oinonen

REVISORSSUPPLEANTER
Inga Hedvall och Jonas Ellingsson