Skip to content

PM 2023

Här finns PM och länk till onlineanmälan för våra utställningar.

PM Boden 25/3 2023
Utställar-PM Sundsvall 15/4 2023
Utställar-PM Vännäs 11/6 2023
Utställar-PM Råneå 15/7 2023
Utställar-PM Svenstavik 5/8 2023
Utställar-PM Bjurholm 18/8 2023
PM Boden 21/10 2023

Tänk på att SKK:s internetanmälan stänger 12.00

Styrelsen tar gärna emot förslag på domare till Norras utställningar! Observera att de domare som kan komma ifråga skall ha ha vinthundsanknytning och bokas med två års framförhållning.

Återbetalning av anmälningsavgift

Om du p.g.a. domarbyte inte vill delta med din hund kan anmälningsavgiften (minus administrativ avgift, 40:-) återbetalas. Detta förutsatt att domarbyte inte skett till tidigare utannonserad reservdomare – då sker ingen återbetalning. Begäran om återbetalning skickas till svvk.norra@gmail.com senast 4 veckor efter utställningen alternativt meddela sekretariatet innan bedömning av aktuell ras startar. Ange konto & bank som återbetalningen ska göras till.