1_DSC6829 4_DSC8040 _DSC3339 _DSC3442 _Z1M1269 _Z1M5244 _Z1M5355

SvVK norras styrelse 2021

Skicka e-post till hela styrelsen på styrelsen [at] norra.svvk.se

ulrica
ORDFÖRANDE
Ulrica Ljungberg
Målarvägen 10 B, 955 31 Råneå
ordforande [at] norra.svvk.se

20180318 Ingela
VICE ORDFÖRANDE

Anna Jönsson
Hovdsjö 170, 843 93 Bräcke
Tel 070-626 51 65

20180318 Ingela
SEKRETERARE

Ingela Näslund
Krånge 318, 881 94 Sollefteå
Tel 0702807142
sekreterare [at] norra.svvk.se


ADJUNGERAD KASSÖR
Marianne's Rit-Konsult
Björkom 130, 861 93 Ljustorp

20180318 Ingela
LEDAMOT

Sandra Nilsson
Skravelsjö 432, 905 87 Umeå
Tel 073-025 02 21

20180318 Ingela
LEDAMOT

Hans-Åke Donnersvärd
Nytorp 11, 916 93 Bjurholm
Tel 070-342 82 92

20180318 Ingela
SUPPLEANT

Peder Höglander
Brännäsvägen 13, 905 83 Umeå
Tel 070-367 28 37

20180318 Ingela
SUPPLEANT

Malin Gyllenäs Koivumaa
Stackvägen 65, 961 39 Boden
Tel 070-244 76 68

VALBEREDNING
Susanne Häggbom, sammankallande
Christina Simonsson
Helena Magnusdotter

REVISORER
Conny Croneryd och Stefan Vedin

REVISORSSUPPLEANTER
Inga Hedvall och Jonas Ellingsson