1_DSC6829 4_DSC8040 _DSC3339 _DSC3442 _Z1M1269 _Z1M5244 _Z1M5355

SvVK norras styrelse 2020

Skicka e-post till hela styrelsen på styrelsen [at] norra.svvk.se

ulrica
ORDFÖRANDE
Ulrica Ljungberg
Målarvägen 10 B, 955 31 Råneå
ordforande [at] norra.svvk.se

VICE ORDFÖRANDE
Anna Jönsson

20180318 Ingela
SEKRETERARE

Ingela Näslund
Krånge 318, 881 94 Sollefteå
Tel 0702807142
sekreterare [at] norra.svvk.se


KASSÖR
Marianne's Rit-Konsult
Björkom 130, 861 93 Ljustorp

20180318 Sandra
LEDAMOT

Sandra Nilsson

LEDAMOT
Hans-Åke Donnersvärd

SUPPLEANT
Peder Höglander

VALBEREDNING
Tomas Martinsson sammankallande
Christina Simonsson
Mats-Ove Ingvarsson

REVISORER
Conny Croneryd och Stefan Vedin

REVISORSSUPPLEANTER
Inga Hedvall och Jonas Ellingsson